ANBI

ANBI

Stichting De Oude Zustertuin bezit de ANBI-status. Dit heeft fiscale voordelen voor zowel de stichting, de sponsoren en de donateurs. Het stichtingsbestuur hecht waarde aan het behoud van de ANBI-status. Per 1 januari 2014 zijn de regels omtrent de ANBI-status verscherpt. Een van de voorwaarden betreft het beschikken over een eigen website waar de in het kader van de ANBI-status informatie beschikbaar wordt gesteld.

Stichtingsbestuur De Oude Zustertuin
Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024

STICHTING DE OUDE ZUSTERTUIN

Fiscaalnummer: 816753623

Adres
Postbus 227
2411 AE Bodegraven
Overtocht 34
2411 BV  Bodegraven

Doelstelling
Het doel van de Stichting De Oude Zustertuin is het in stand houden en beheren van een kinderspeel- en dierenpark waar de mensen in contact komen met de natuur en recreatief kunnen verpozen.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: C. van den Hoven
Secretaris: B. Brouwer
Penningmeester: A. Keulen
Algemene bestuursleden: F. Adrichem, R. van der Meiden, R. Peters.

Beloningsbeleid
Stichting De Oude Zustertuin is een 100% vrijwilligersorganisatie en keert geen beloningen uit.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2023
Het verslag 2023 is als pdf beschikbaar, klik hier.

Financiële verantwoording 2021
De verantwoording over de jaren 2016-2021 leest u hier: klik hier.