Stages

Stages

De Oude Zustertuin biedt gelegenheid tot twee stagemogelijkheden, namelijk de vakgerichte stage (studenten dierenopleiding) en maatschappelijke stages.

Vakgerichte stage

(schooljaar 2023/2024 vol)

De vakgerichte stage is bestemd voor studenten van de opleiding dierenverzorging of daaraan gerelateerd.

Om in De Oude Zustertuin een vakgerichte stage te lopen, moet je een sollicitatiebrief of -mail schrijven aan de beheerder. In deze brief moet je in ieder geval de volgende punten duidelijk aangeven:

  1. Hoeveel uur wil je stagelopen?
  2. Welke dagen per week?
  3. Wanneer start en eindigt de stage?
  4. Welke opdrachten moeten binnen de stage worden uitgevoerd?
  5. Wat is je leerjaar en welk niveau?

Als er een geschikte plaats in De Oude Zustertuin beschikbaar is, dan wordt je voor een gesprek uitgenodigd. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken en of er een wederzijdse klik bestaat. Daarna zal er een stageovereenkomst worden opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd.

De stagiair wordt vanuit De Oude Zustertuin begeleid de beheerder of gediplomeerd dierenverzorger. In principe zal de beheerder de hoofdbegeleider zijn.

De stagebegeleider zal zorgen voor een werkplek en veilige werksituatie.

Aangezien de stage geldt als schooltijd, blijft de stagiair leerling van de school en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de school.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten welke ook voor De Oude Zustertuin van toepassing is.

Indien door verhindering (ziekte, bijzonder omstandigheden) de stagiair verhinderd is, dan zal deze de stagebegeleider en de mentor of stage coördinator op de hoogte worden gesteld. Al het verzuim moet, indien mogelijk, worden ingehaald.

Als een stagiair niet naar verwachting presteert, dan zal contact worden opgenomen met de stagebegeleider van school en zal er naar een passende oplossing worden gezocht. Indien de stagiair de huisregels van de Oude Zustertuin overtreedt of ander onacceptabel gedrag vertoont, dan kan – zonder verdere toelichting – de stage direct en eenzijdig worden beëindigd.

Tijdens de werktijden van de stagiair zullen tenminste twee andere begeleiders of vrijwilligers aanwezig zijn. Als in de planning op een dag namens De Oude Zustertuin slechts één medewerker aanwezig is, dan kan er op die dag geen stage worden gelopen.

Er wordt geen stagevergoeding uitgekeerd. De Oude Zustertuin ontvangt ook geen vergoeding van de stagiair of de opleiding.

De Oude Zustertuin is een SBB erkend leerbedrijf.

Maatschappelijke stage

(t/m voorjaarsvakantie 2024 vol)

De maatschappelijke stage is bestemd voor scholieren. Bij ons kan op zaterdagochtend maatschappelijke stage worden gelopen van 9-12 uur en eventueel in de vakanties doordeweeks in de ochtenden. Soms zijn er activiteiten waarbij geholpen kan worden.

Om in De Oude Zustertuin een maatschappelijke stage te lopen, moet je mail sturen aan de beheerder. In deze brief moet je in ieder geval de volgende punten duidelijk aangeven:

  1. Hoeveel uur wil je stagelopen?
  2. In welke periode wil je stagelopen?
  3. Wat is jouw school en in welke klas zit je?

Als er plaats is in De Oude Zustertuin, dan wordt je voor een gesprek uitgenodigd. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken en of er een wederzijdse klik bestaat. Daarna zal er een stageovereenkomst worden opgesteld waarin de afspraken zijn vastgelegd. Deze stageovereenkomst wordt vanuit school versterkt. Deze overeenkomst moet van tevoren worden ingevuld en worden ingeleverd (mag ingescand) bij de Oude Zustertuin.

De stagiair wordt vanuit De Oude Zustertuin begeleid de beheerder, een dierenverzorger of een vrijwilliger met een geldende VOG-verklaring. In principe zal de beheerder de hoofdbegeleider zijn.

De stagebegeleider zal zorgen voor een werkplek en veilige werksituatie.

Aangezien de stage geldt als schooltijd, blijft de stagiair leerling van de school en valt dus onder de verantwoordelijkheid van de school.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft via de Vereniging Nederlandse Gemeenten een vrijwilligersverzekering afgesloten welke ook voor De Oude Zustertuin van toepassing is.

Indien door verhindering (ziekte, bijzonder omstandigheden) de stagiair verhinderd is, dan zal deze de stagebegeleider en de mentor of stage coördinator op de hoogte worden gesteld. Al het verzuim moet, indien mogelijk, worden ingehaald.

Als een stagiair niet naar verwachting presteert, dan zal contact worden opgenomen met de stagebegeleider van school en zal er naar een passende oplossing worden gezocht. Indien de stagiair de huisregels van de Oude Zustertuin overtreedt of ander onacceptabel gedrag vertoont, dan kan – zonder verdere toelichting – de stage direct en eenzijdig worden beëindigd.

Tijdens de werktijden van de stagiair zullen tenminste twee andere begeleiders of vrijwilligers aanwezig zijn. Als in de planning op een dag namens De Oude Zustertuin slechts één medewerker aanwezig is, dan kan er op die dag geen stage worden gelopen.

Er wordt geen stagevergoeding uitgekeerd. De Oude Zustertuin ontvangt ook geen vergoeding van de stagiair of de opleiding.

De Oude Zustertuin is een SBB erkend leerbedrijf.