Keurmerken en certificaten

Keurmerken en certificaten


Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar kunnen zijn. De Oude Zustertuin treft maatregelen om zoönosen te voorkomen en kans op besmettingen zo veel mogelijk te beperken. De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft het keurmerk Zoönosen ontwikkeld en De Oude Zustertuin heeft dat keurmerk in zijn bezit. Dit wordt jaarlijks toegekend.

Enkele voorbeelden van zaken waar aan voldoen moet worden om het keurmerk te behalen zijn onder andere:

  • Entingen aan dieren geven door vee- en dierenartsen
  • Wijzen op handen wassen en informatie voor zwangere vrouwen geven
  • Zieke dieren in quarantaine plaatsen
  • Hygiëne maatregelen nemen bij bevallingen van dieren

Voor 2021 beschikken we ook over het keurmerk Zoönosen en daarbij nog de Chlamydia-check 2021.

Onze beheerder beschikt tevens over de certificaten besluit houder van vogels en besluit houder van overige zoogdieren. Dit zijn vereiste papieren als een organisatie deze dieren opvangt. Daarnaast is onze beheerder in het bezit van het ‘gewone dierenverzorgingsdiploma’.