Huisregels

Huisregels

De huisregels zijn opgesteld voor vrijwilligers, stagiairs en medewerkers. De huisregels beschrijven eenvoudige en duidelijke regels om voor iedereen een veilige werkplek creëren waar wij elkaar respecteren. Door het ondertekenen van de Vrijwilligersovereenkomst verklaart elke vrijwilliger de deze huisregels, inclusief Bijlage te hebben ontvangen, te kennen en na te leven. Als er vragen of onduidelijkheden zijn over deze huisregels, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij de beheerder of een van de bestuursleden.

Door het ondertekenen van de Vrijwilligersovereenkomst verklaart elke vrijwilliger de deze huisregels te hebben ontvangen, te kennen en na te leven. Als er vragen of onduidelijkheden zijn over deze
huisregels, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij de beheerder of een van de bestuursleden.

De actuele huisregels zijn vastgesteld op de bestuursvergadering van 13 november 2019.

klik hier voor de huisregels