Huisregels

Huisregels

Met de komst van de verplichte branchecode voor publieksboerderijen is het bestuur genoodzaakt huisregels op te stellen en te laten hanteren door de vrijwilligers, stagiairs en medewerkers. Tevens
willen we zo duidelijkheid scheppen, voor iedereen een veilige werkplek creëren en elkaar respecteren.

Door het ondertekenen van de Vrijwilligersovereenkomst verklaart elke vrijwilliger de deze huisregels te hebben ontvangen, te kennen en na te leven. Als er vragen of onduidelijkheden zijn over deze
huisregels, dan kun je natuurlijk altijd terecht bij de beheerder of een van de bestuursleden.

klik hier voor de huisregels