Grote groepen

Grote groepen

De Oude Zustertuin is van iedereen. Als u met een grote groep gebruik wilt maken van De Oude Zustertuin, dan stellen we het op prijs dat u contact met ons opneemt. Dit mag per mail naar Fien Adrichem, fien@casema.nl.

Vermeld u dan de volgende gegevens:

 • Naam School / BSO / KDV
 • Leerkracht / contactpersoon
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Groep
 • Aantal leerlingen / kinderen
 • Gewenste datum en dagdeel

Wilt u gebruik maken van bepaalde faciliteiten. Geeft u dit dan ook aan of u:

 1. Vrij komen spelen
  Geen kosten aan verbonden / donatie altijd welkom
 2. Gebruik maken van Het Uilennest en van de Dierleskaarten
  Over zes bekende boerderijdieren zijn vragen uitgewerkt naar leeftijd en moeilijkheidsgraad. Onderverdeeld in groep 1-2 / groep 3-4 / groep 5-6-7-8. De groep kan in kleine groepjes uiteen en met de leerkracht / ouders de dieren langs gaan aan de hand van de kaarten (bij groep 7-8 zouden leerlingen elkaar vragen kunnen stellen).
  Kosten € 10,- per groep
 3. Gebruik maken van Het Uilennest en van de Dierleskaarten
  Over zes bekende boerderijdieren zijn vragen uitgewerkt naar leeftijd en moeilijkheidsgraad. Onderverdeeld in groep 1-2 / groep 3-4 / groep 5-6-7-8. De groep kan in kleine groepjes uiteen en met de leerkracht / ouders de dieren langs gaan aan de hand van de kaarten (bij groep 7-8 zouden leerlingen elkaar vragen kunnen stellen). Limonade voor de kinderen, koffie en thee voor de begeleiders.
  Kosten € 20,- per groep

U krijgt vervolgens een bevestiging van uw bezoek (vastleggen bezoeken gebeurt op aanvraag van datum)

Bij voorbaat dank en groeten van Fien.

(De gebouwen en het terrein zijn niet te huur. Het Uilennest wordt gebruikt door activiteiten van de Stichting zelf of voor educatieve doeleinden van bijvoorbeeld scholen. Huisregels?)