Word vrijwilliger

Word vrijwilliger

De Oude Zustertuin is een kinderspeel- en dierenpark in het centrum van Bodegraven. De Zustertuin is een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en ravotten. Ze komen in contact met de natuur en met de dieren. Ook voor ouderen is De Oude Zustertuin een plaats om te ontspannen en tot rust te komen.

De Zustertuin bestaat al ruim 30 jaar. De kinderen van toen komen er nu met hun eigen kinderen en de ouders van toen zijn de grootouders van nu die met hun kleinkinderen de Zustertuin bezoeken. Op zoiets kostbaars moeten we zuinig op zijn. Het gaat helaas niet vanzelf. Om De Oude Zustertuin te draaien zijn vrijwilligers nodig. Voor iedereen is wel een plaatsje en iedere vrijwilliger binnen de Oude Zustertuin is gelijk. Laat je niet tegenhouden door te denken dat jij niet genoeg zou kunnen betekenen. Iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt gewaardeerd en is van belang. Het geeft een goed gevoel Zustertuin-vrijwilliger te zijn. Mensen spreken je met waardering aan in het dorp. Je merkt dat met jouw inspanning je een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van Bodegraven.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures:

Klussers
We hebben op maandagavond een bouwploeg. Die groep vrijwilligers verricht onderhouds- en bouwklussen. Denk aan timmeren, schilderen, hekken plaatsen. Deze groep kan meer handige klussers gebruiken.

Groenploeg
De groenploeg is op de donderdagochtend aanwezig en onderhoudt bijna al het groen in de Zustertuin. U moet denken aan snoeiwerk, onkruid wieden, bosschages onderhouden. Het grote werk als grasmaaien en bomenonderhoud valt hier niet onder.

Kluszaterdag
De laatste zaterdag van de maand hebben we een klusochtend. Dan worden klussen als zand ophogen aan gepakt of er worden opruim- en schoonmaakklussen gedaan. Ook hier kunnen we extra handen gebruiken.

Interesse: Neem dan contact op met Deoudezustertuin@gmail.com.