SupportActie – Loterij

De Oude Zustertuin als kinderspeel- en dierenpark is publiekelijk gratis toegankelijk en is er voor iedereen. Het in stand houden van De Oude Zustertuin kost tijd en geld. Met de Supportactie zamelen we structureel geld in voor onze stichting.

De Supportactie biedt ons een manier om structureel inkomsten op te halen voor ons doel. Via de Supportactie-loterij steun jij ons als supporter met één of meerdere loten van € 5,50 per maand. Hiervan gaat 80% naar onze organisatie. Hiermee help jij DE OUDE ZUSTERTUIN én maak je iedere maand kans op mooie prijzen.

Ga naar https://www.supportactie.nl/steun/deoudezustertuin of scan de volgende QR-code voor meer informatie.