Groot onderhoud

Groot onderhoud

Eind november is groot onderhoud gepleegd in De Oude Zustertuin. Er zijn bomen gekapt en asfalt is vervangen. We zijn blij met het resultaat, we kunnen weer jaren vooruit.

Bomenkap

In het bos stonden een aantal zieke bomen, voornamelijk populieren. Deze hebben we moeten verwijderen, net als een aantal populieren langs het voetpad bij het grote speeltoestel in de boomschorsbak. Het risico op afbreken en gevaarlijke situaties werd te groot. Populieren hebben niet het eeuwige leven.

Voor de populieren zijn al duurzame bomen terug geplant. Dit zijn bomen die elders in de gemeente niet goed tot hun recht kwamen. De werkzaamheden worden door een professioneel bedrijf uitgevoerd, in goed overleg met de gemeente en het bestuur van De Oude Zustertuin. Samen met de gemeente zal een lange termijnplan worden opgesteld voor de bomen.

Asfalteren

Het Jan Meijerspad (Jan Meijers is de bedenker van de Oude Zustertuin) is opnieuw geasfalteerd. Het Jan Meijerspad is het pad vanaf de ingang aan de Overtocht, langs de pauwenren naar het konijnenplein.  De firma Versluys heeft van oudsher goede banden met de Oude Zustertuin en heeft deze werkzaamheden uitgevoerd.