Oranje Bodegraven

Oranje Bodegraven

Stichting De Oude Zustertuin bezit de ANBI-status. Dit heeft fiscale voordelen voor zowel de stichting, de sponsoren en de donateurs. Het stichtingsbestuur hecht waarde aan het behoud van de ANBI-status. Per 1 januari 2014 zijn de regels omtrent de ANBI-status verscherpt. Een van de voorwaarden betreft het beschikken over een eigen website waar de in het kader van de ANBI-status informatie beschikbaar wordt gesteld.

Stichtingsbestuur De Oude Zustertuin
Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2016

 

STICHTING DE OUDE ZUSTERTUIN

Fiscaalnummer: 816753623

Adres
Postbus 227
2411 AE Bodegraven
Overtocht 34
2411 BV  Bodegraven

Doelstelling
Het doel van de Stichting De Oude Zustertuin is het in stand houden en beheren van een kinderspeel- en dierenpark waar de mensen in contact komen met de natuur en recreatief kunnen verpozen.

Hoofdpunten beleidsplan 2016
De hoofd- en speerpunten uit het beleidsplan zijn als pdf beschikbaar, klik hier.

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: C. van den Hoven
Secretaris: B. Brouwer
Penningmeester: R. Peters
Algemene bestuursleden: F. Adrichem, A. Keulen, T. Six, S. Neuteboom

Beloningsbeleid
Stichting De Oude Zustertuin is een 100% vrijwilligersorganisatie en keert geen beloningen uit.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2015
Het verslag 2015 is als pdf beschikbaar, klik hier.

Financiële verantwoording 2013-2015
Dit document is als pdf beschikbaar, klik hier.