Rabo Clubsupport 2021

Rabo Clubsupport 2021

Groot feest deze week bij Stichting De Oude Zustertuin. Dinsdag 2 november werd namelijk bekend dat zij op de derde plaats zijn geëindigd. Zij ontvingen deze avond een cheque van
€ 1.720,49 uit handen van paralympiër Chantalle van Zijderveld en Monique van de Wakker, directeur coöperatieve Rabobank

De uitreiking van de cheques kon dit jaar weer fysiek. En daarom was een deel van de verenigingen en stichtingen uit Rijn en Veenstromen uitgenodigd bij het Rabobankkantoor in Woerden voor een feestelijke avond. Na een inspirerend programma met o.a. eerdergenoemde paralympiër en Silvia Bos van NOC*NSF, maakten alle deelnemers hun eigen envelop met cheque open met daarop het gewonnen bedrag. Een bedrag naar ratio van het aantal online verworven stemmen waar zij zelf vaak veel energie in hadden gestoken. Na afloop was er een borrel met lokale hapjes waar clubs met elkaar ervaringen uitwisselden.

Wervingscampagne

De opbrengst zal worden gebruikt om de waterkant aan de kant van het voormalige Welkoopterrein op te knappen en te betrekken bij de tuin. In november 2021 wordt een beschoeiing geplaatst en worden twee damwanden in de watergang geslagen zodat er drie waterniveaus ontstaan met een gezonde doorstroming.

Het gebied langs de sloot is al jarenlang afgesloten voor publiek. De herinrichting van de slootkant maakt het mogelijk om dit gebied voor publiek toegankelijk te maken. Uiteraard op een veilige en kindvriendelijke manier. Dit kost geld en de opbrengst van Rabo Clubsupport is hier een mooie invulling voor.

Versterken van het club- en verenigingsleven  

Met Rabo ClubSupport investeert de bank in Rijn en Veenstromen € 80.000 in het verenigingsleven. Rabo ClubSupport is een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om dat doel te helpen verwezenlijken. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. In heel Nederland steunt de coöperatieve Rabobank daarom sportclubs en verenigingen, met behulp van haar leden.