Rabo Clubsupport 2022

Rabo Clubsupport 2022

Groot feest deze week bij Stichting De Oude Zustertuin. Donderdag 13 oktober werd namelijk bekend dat zij op de eerste plaats zijn geëindigd. Zij ontvingen deze avond een cheque van
€ 3.000,00 uit handen van Monique Jacobs, directeur coöperatieve Rabobank

Wervingscampagne

De opbrengst zal worden gebruikt om de stijgende voer- en energiekosten te kunnen dekken.

Versterken van het club- en verenigingsleven  

Met Rabo ClubSupport investeert de bank in Rijn en Veenstromen € 100.000 in het verenigingsleven. Rabo ClubSupport is een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt haar kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om dat doel te helpen verwezenlijken. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. In heel Nederland steunt de coöperatieve Rabobank daarom sportclubs en verenigingen, met behulp van haar leden.