Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd

De Oude Zustertuin is een kinderspeel- en dierenpark in het centrum van Bodegraven. De Zustertuin is een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en ravotten. Ze komen in contact met de natuur en met de dieren. Ook voor ouderen is De Oude Zustertuin een plaats om te ontspannen en tot rust te komen.

De Zustertuin bestaat al ruim 30 jaar. De kinderen van toen komen er nu met hun eigen kinderen en de ouders van toen zijn de grootouders van nu die met hun kleinkinderen de Zustertuin bezoeken. Op zoiets kostbaars moeten we zuinig op zijn.
Het gaat helaas niet vanzelf. Om De Oude Zustertuin te draaien zijn vrijwilligers nodig. Voor iedereen is wel een plaatsje en iedere vrijwilliger binnen de Oude Zustertuin is gelijk. Laat je niet tegenhouden door te denken dat jij niet genoeg zou kunnen betekenen. Iedere bijdrage, hoe klein ook, wordt gewaardeerd en is van belang. Het geeft een goed gevoel Zustertuin-vrijwilliger te zijn. Mensen spreken je met waardering aan in het dorp. Je merkt dat met jouw inspanning je een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van Bodegraven.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures

Zaterdagbegeleider
We zoeken volwassenen die 1 keer per 4-5 weken een voerdienst willen begeleiden. Kinderen komen helpen om te voeren en te vegen. Start 9 uur, tussen 10 en half 11 is het zeker klaar. Uw taak is de kinderen aansturen en overzicht houden.

Onderhouder dierenweides
We zoeken iemand die de dierenweides netjes wil houden. Dat houdt in; pleintjes vegen, gras en onkruid tussen tegels vandaan halen. Mest uit de weide halen, Vuil uit de weides halen. 1 keer per week een dagdeel komen is voldoende, meer mag uiteraard ook.

Gastvrouw / gastheer
Doordeweekse middagen van 13.30-17.00 uur
Als gastvrouw / gastheer houdt u de gebouwen open, zodat bezoekers de dieren in de gebouwen kunnen zien, naar het toilet kunnen en handen kunnen wassen etc. U bent aanspreekpunt voor bezoekers en houdt toezicht. Frequentie en middag in overleg (bv. 1 keer per week of per 2 weken of per maand).

Begeleider kinderfeestjes woensdagmiddagen 13.00-17.00 uur
Als begeleider kinderfeestjes helpt u mee met thema-kinderfeestjes. Er worden onder andere spelletjes gedaan, er wordt verkleed en geschminkt en lekkers gegeten en gedronken. De feestjes vinden niet elke week plaats, dit hangt van de vraag af. De partijtjes vinden plaats in mei-oktober.

Activiteitenbegeleider
Als activiteitenbegeleider helpt u mee met activiteiten organiseren en begeleiden. Er vinden ongeveer 6 grote activiteiten per jaar op woensdag- en zaterdagmiddagen plaats. Denk aan creatieve / recreatieve en educatieve activiteiten. Deze laatste willen we uit gaan breiden.